До складу інституту фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна входять наступні кафедри:

Кафедра медичної біохімії

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією

Кафедра загальної гігієни та екології